Codex Gigas

Ďáblova bible 1

Codex Gigas, neboli Ďáblova bible, je svými rozměry největším známým rukopisem
na světě. V době svého vzniku, koncem 12. a začátkem 13. století, byly v Evropě pořizovány biblické opisy velkých rozměrů, ale žádný z nich nedosáhl takové velikosti, jako je tomu v případě Codexu Gigas. Vznik rukopisu je opředen mnoha pověstmi
a legendami, z nichž nejproslulejší je o hříšném mnichovi, jenž jej za pomoci ďábla napsal za jedinou noc a ďábla v něm také vyobrazil.

Rukopis budil zájem i v minulosti, proto není divu, že se dostal do kunstkomory
Rudolfa II., který byl známý také svojí sběratelskou činností. Po vpádu švédských vojsk do Prahy během třicetileté války zmizela část jeho sbírek a s ní i toto veledílo, které je dodnes uložené v Královské knihovně ve Stockholmu.
Přesto, že Codex Gigas vznikl v jedné malé zemi, stal se součástí světového kulturního dědictví.

Díky laskavosti paní Pavlíny Rambové byla do našeho muzea dlouhodobě zapůjčena maketa této unikátní památky, která vznikla v dílně uměleckého knihaře Jiřího Fogla
ze Žamberka.

Mohlo by se zdát, že výroba makety je nadbytečná, ale žádná fotografie nenahradí setkání s hmotnou podobou této knihy.