Pro badatele

Prosíme všechny zájemce o bádání u nás v muzeu, aby nás nejprve telefonicky nebo e-mailem kontaktovali. Vámi vyžádaný materiál Vám pak rádi předložíme a připravíme na domluvený termín.

Badatelský řád, vzory žádanek a ceník služeb naleznete ve složce "Ke stažení".

Zde si můžete prohlédnout obsah naší muzejní knihovny. Zda nemáme právě Vámi hledaný titul, který nemůžete nikde sehnat.

Přehled knih ve formátu PDF

Přehled knih ve formátu XLS

Máme pro Vás několik badatelských tipů na zdigitalizované mapy, matriky, ročenky, literaturu nebo zajímavé webové stránky.

Pokud máte také další tipy na materiály dostupné online, neváhejte nás kontaktovat na našem e-mailu.

Seznam archivních fondů a sbírek v ČR:

http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx

Mapy:

Staré mapy (1. - 3. vojenské mapování, Müllerovo mapování, stabilní katastr).

Stabilní katastr naleznete také zde.

Letecké snímkování celého území z let 1946 až 1959.

Studijní literatura:

Prameny k českým středověkým dějinám.

Paměti žamberské od Eduarda Alberta a Karla Chotovského.

Kramerius Národní knihovny České republiky obsahující nejrůznější knihy a periodika (např. Národní listy, Národní politika,...)

Sborník Orlické hory a Podorlicko vydávaný Muzeem a galerií Orlických hor.

Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Chytilův místopis ČSR (2. aktualizované vydání z r. 1929).

Slovníky, ročenky, matriky, databáze:

Ottův slovník naučný.

Nejrůznější šlechtické ročenky, lexikony,...

http://wiki-de.genealogy.net/Gothaisches_Genealogisches_Taschenbuch_der_Gr%C3%A4flichen_H%C3%A4user

http://wiki-de.genealogy.net/Gothaisches_Genealogisches_Taschenbuch_der_Freiherrlichen_H%C3%A4user

Heraldická knihovna.

Zdigitalizované matriky Státního oblastního archivu Zámrsk.

Databáze Vojenského historického archivu (seznamy legionářů, padlých ve 2. světové válce, příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války, padlých v 1. světové válce).

Web:

Internetové stránky žamberské farnosti s informacemi o církevních stavbách v jejím obvodu.